Historik

Hem / Historik

1993

Lars Bondesson grundar EnergiTeknik Lars Bondesson AB som en privatisering av en del av Helsingborgs Kommuns fastighetslag LOFA där Lars Bondesson var driftchef. Bolaget startar med 11 anställda och tecknar ett femårigt avtal avseende teknisk förvaltning med Helsingborgs stad. Nya uppdrag erhålls för privata fastighetsägare.

1997

FörvaltningsTeknik LB AB bildas genom att en etablerad verksamhet inom administrativa / ekonomisk förvaltning och yttre skötsel förvärvas från Sandberg & Sjöberg Förvaltning AB. Personalstyrkan ökas till 16 personer. Verksamheten tar fart då många fastighetsägare upplever fördelen med att ha en part som kan hjälpa till med totalförvaltning.

2004

Maintech Förvaltning Syd AB förvärvas från Peab. Härefter uppgår totalt antal anställda till 26 personer.

2013

Verksamheten firar 20 års jubileum.

2016

Lars Bondesson säljer bolaget till Delcea Invest AB. Bolagen blir därmed dotterbolag i Delceasfären. Lars Bondesson är fortfarande engagerad som rådgivare och konsult åt företagen.

2017

För att få en enklare administrativ hantering av verksamheten genomförs ett inkråmsförvärv där EnergiTeknik i Helsingborg AB förvärvar inkråmet i FörvaltningsTeknik LB AB. Verksamheten med att erbjuda fastighetsägare förstklassig totalförvaltning drivs vidare precis som vanligt i EnergiTeknik i Helsingborg AB.

2018

EnergiTeknik i Helsingborg AB firar 25 år