Tornet Bostad Rydebäck AB

19 hyresrätter och 55 trygghetsboende för personer över 70 år i Rydebäck på Färingsögatan 8 ochRydebäcks Stationsgatan 36, 38 och 40.

Förvaltningsinformation

  • Teknisk förvaltning:
  • EnergiTeknik
  • Administrativ förvaltning:
  • FörvaltningsTeknik
Kategori: Referenslista