Tornet Bostadsproduktion Kajsa AB (Gyllins trädgård i Malmö)

Lönnebergagatan 8  med 24 hyreslägenheter och 1953 m2,  och Lönnebergagatan 10 med 20 hyreslägenheter och 1627 m2.

Förvaltningsinformation

  • Teknisk förvaltning:
  • EnergiTeknik
  • Administrativ förvaltning:
  • FörvaltningsTeknik
  • Teknisk förvaltning:
  • FörvaltningsTeknik
Kategori: Referenslista