Fastighets AB Hammarbergsgatan

Hammarbergsgatan 1-9 Helsingborg. En totalrenovering startade hösten 2012 och skall pågå till inflyttningarna senhösten 2013.  Fastigheten skall även byggas på med 2 våningar.

Förvaltningsinformation

  • Teknisk förvaltning:
  • EnergiTeknik
  • Administrativ förvaltning:
  • FörvaltningsTeknik
  • Teknisk förvaltning:
  • FörvaltningsTeknik
Kategori: Referenslista